Privacy

MWVV (Meerwijnvoorvrouwen) & MWVM (Meerwijnvoormannen), gevestigd aan Achterweg 8b 2161 gb Lisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

https://meerwijnvoorvrouwen.nl 

https://meerwijnvoormannen.nl

Achterweg 8b

2161 GB Lisse

0653525704

Debby Hogenboom-Randsdorp is de Functionaris Gegevensbescherming van MWVV & MWVM; zij is te bereiken via info@meerwijnvoorvrouwen.nl & info@meerwijnvoormannen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

MWVV & MWVM verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam

- adresgegevens 

- telefoonnummer

- e-mailadres

- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- locatiegegevens

- gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intenite gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Ook niet met toestemming van de ouders of voogd. Wij doen er alles aan om dit te controleren, maar raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meerwijnvoorvrouwen.nl of info@meerwijnvoormannen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoongegevens verwerken

MWVV & MWVM 

Verwerkt jouw persoosngegevens voor de volgende doelen: 

- afhandelen van jouw betaling

- verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- om goederen en diensten bij je af te leveren

- MWVV & MWVM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MWVV & MWVM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgens belasstingdienst opgegeven bewaartermijn van 7 jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MWVV & MWVM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analystische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eesrte bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanapssen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MWVV & MWVM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoongegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meerwijnvoorvrouwen.nl of info@meerwijnvoormannen.nl Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. MWVV & MWVM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MWVV & MWVM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jiji het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@meerwijnvoorvrouwen.nl of info@meerwijnvoormannen.nl  MWVV & MWVM heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoosngegevens te beveiligen:

- beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk "https"en het hangslotje in de adresbalk.